Zprávy

Američané se pohybují nižší rychlostí než kdy dříve

Zde je důvod, proč stále více lidí – zejména mileniálů – zůstává na svém místě.

Američané se už nestěhují jako dřív. Ve skutečnosti je pravděpodobnější, že rok od roku zůstanou ve svém současném bydlišti.

Podle nově zveřejněných údajů amerického úřadu pro sčítání lidu se v letech 2018 až 2019 přestěhovalo pouze 9,8 % obyvatel. To je nejnižší zaznamenaná míra stěhování – a poprvé od roku 1947, kdy se údaje začaly sledovat, klesla pod 10 %.

Dnešní míra stěhování představuje výrazný pokles oproti předchozím desetiletím – a může odrážet větší změny v životě Američanů. Například v 50. letech 20. století měnila bydliště každoročně přibližně pětina obyvatel USA. Tehdy se lidé častěji stěhovali po celé zemi za pracovními příležitostmi nebo využívali nízkých nákladů na bydlení v městských oblastech.