Uncategorized

První Noel, řekl anděl, byl jistým chudým pastýřům na polích, když leželi; na polích, kde hlídali své ovce, v chladné zimní noci, která byla tak hluboká,

Sbor: Noel, Noel, Noel, Noel, Narozen je král Izraele.

Další texty: A zemi dávala velké světlo, a tak to pokračovalo ve dne i v noci.

Sbor

A za svitu téže hvězdy přišli tři mudrci z daleké země, hledat krále měli v úmyslu a následovat hvězdu, ať šla kamkoli.

Sbor

Hvězda se přiblížila k severozápadu, nad Betlémem spočinula, a tam se zastavila i zůstala, přímo nad místem, kde ležel Ježíš.

Sbor

Tehdy vstoupili tři mudrci, s plnou úctou poklekli a obětovali před ním své zlato, myrhu a kadidlo.

Vytiskněte si knihu prázdninových písní