Úklid

Američané zneužívají čisticí prostředky pro domácnost proti koronavirům, uvádí průzkum

Podle nového průzkumu Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) je pravidelný úklid domácnosti jednou z ochranných strategií proti šíření COVID-19, ale mnoho Američanů neví, jak jej provádět bezpečně. Více než třetina z 502 amerických respondentů přiznala, že vyzkoušela potenciálně nebezpečné úklidové postupy, když se snažila udržet své domovy bez virů.

Mezi tato nebezpečná chování patřilo mytí potravin bělidlem, používání čisticích prostředků v domácnosti na kůži a vdechování nebo požití čisticích prostředků, jako je mýdlová voda. A přestože většina respondentů uvedla, že kvůli obavám z koronavirů uklízí častěji, jen asi polovina z nich si byla jistá, že ví, jak to dělat bezpečně.

Dezinfekční a jiné čisticí prostředky mohou být zdraví nebezpečné, zejména pokud se používají nad rámec svého určení. Nebezpečné čisticí postupy mohou způsobit závratě, bolesti hlavy, nevolnost, potíže s dýcháním a podráždění nosu, kůže nebo očí. Respondenti průzkumu, kteří vyzkoušeli některý z rizikových, nedoporučených postupů, častěji uváděli, že v souvislosti s používáním čisticích prostředků pocítili negativní zdravotní následky, než ti, kteří praktikovali bezpečné čištění.

Tyto výsledky průzkumu by mohly pomoci vysvětlit nárůst počtu volání na toxikologickou službu od začátku pandemie. Podle CDC se v období od ledna do března 2020 zvýšil počet volání na toxikologická centra v souvislosti s čisticími nebo dezinfekčními prostředky o více než 20 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Tipy pro bezpečnou dezinfekci domácnosti

Dodržování správných zásad pro úklid domácnosti může pomoci zabránit nehodám a udržet zdraví vás i vaší rodiny. Mějte na paměti tyto postupy pro bezpečný a účinný úklid.

1. Správné používání čisticích prostředků

Před čištěním si vždy přečtěte pokyny výrobce na štítku a používejte výrobky pouze k určenému účelu. Dbejte na správnou přípravu a aplikaci čisticího prostředku, a pokud je to uvedeno v návodu, přípravek nařeďte. Pokud není na štítku uvedeno jinak, používejte při ředění čisticích prostředků, jako je například bělidlo, vodu o pokojové teplotě. Nikdy nemíchejte bělidlo s jinými chemikáliemi, jako je čpavek nebo ocet, které mohou vytvářet toxické výpary, jež je škodlivé vdechovat.

2. Používejte ochranné pomůcky

Při čištění pomocí agresivních chemikálií vždy používejte gumové rukavice a dlouhé rukávy, abyste si chránili pokožku. Pokud používáte kapaliny, které by se mohly rozstříknout a dostat do očí, zvažte použití ochranných brýlí. Zajistěte dostatečné větrání otevřením okna a spuštěním ventilátoru, pokud je to možné.

3. Správné skladování čisticích prostředků

Úklidové prostředky pro domácnost uchovávejte na chladném a suchém místě, například ve skříni nebo pod dřezem. Náhodné zasažení nebo požití může způsobit vážné zdravotní problémy, proto byste měli čisticí a dezinfekční prostředky, včetně dezinfekčních prostředků na ruce, skladovat mimo dosah malých dětí nebo domácích zvířat. Kromě toho dbejte na to, aby se děti a domácí zvířata při úklidu pohybovaly mimo dosah, abyste předešli nehodám.

Čistící prostředky pro domácnost jsou určeny k tomu, aby váš domov byl bezpečný a zdravý. Jen se ujistěte, že je používáte správně, abyste se vyhnuli zbytečnému riziku.