Nápady pro domácnost

Jak písemně zapadnout do sádrokartonu a dřeva

Při montáži sádrokartonových desek nebo dřevěných lišt se můžete setkat se situacemi, které se na první pohled zdají obtížné. Texturované povrchy nebo nepříliš rovné stěny činí z montáže sádrokartonu výzvu. Naštěstí vyměření řezů sádrokartonových desek nemusí vůbec vyžadovat složitou matematiku nebo dovednosti. K přenesení hrany povrchu na kus sádrokartonu nebo dřeva mohou majitelé domů použít metodu rýhování. Zajistí se tím přesné přiléhání a může to být dokonce zábava! Níže uvádíme několik běžných scénářů, při kterých můžete zvážit použití scribingu. Podívejte se a zjistěte, který z nich vám bude vyhovovat.

Vyřezávání sádrokartonových desek na míru

Jedním z příkladů rýhování je zavěšení sádrokartonové desky vedle nepravidelné kamenné obezdívky krbu. Snaha změřit a přenést všechny nerovnosti na sádrokartonový list by vyžadovala svatou trpělivost a spoustu času. Pokud však víte, jak rýsovat, dosáhnete přesných výsledků během několika minut.

Chcete-li vyříznout kus sádrokartonové desky na nepravidelný povrch, přidržte kus u povrchu a obkreslete obrys na desku pomocí odřezku dřeva a tužky jako rýsovacího nástroje.

Vyřezávání dřevěné lišty

Drážkování se také dobře hodí pro dřevěné výrobky, desky, lišty a další obkladové desky. Pokud má například stěna mírný oblouk, pravděpodobně se vám nepodaří do oblouku naplocho přiložit 1×4. Ačkoli je jedním z řešení napumpování kazety s těsnicí hmotou do mezery, rýhování je rozumnější a levnější.

Krok 1: Vytvořte linii řezu

Umístěte dřevo blízko stěny a rovnoběžně s ní. Uzamkněte kompas na přídi v takovém nastavení, aby překlenul mezeru i v nejširším místě. Držte kružítko pod stejným úhlem, táhněte ho po stěně a označte desku. V tomto případě jede po stěně hrana kružítka, nikoli jeho hrot.

Krok 2: Pískování na míru

Pevně připevněte popsanou desku k pracovnímu stolu a poté brousit podle popsané čáry. Brusku nakloněte mírně dozadu, abyste linii podřízli a přilnuli ke stěně. Nejlépe se osvědčuje hrubý brusný pás. Pokud je třeba odstranit velké množství materiálu, řezte přímočarou pilou jen na odpadní straně čáry a před broušením odstraňte většinu materiálu.

Montáž úhlových dílů

Další častý problém se týká montáže šikmých kusů plechového zboží. Zarytí konstruktéři sáhnou po kalkulačce a trigonometrických tabulkách. My ostatní však dosáhneme rychlejších výsledků s pomocí metru, pravítka a bez matematiky pomocí následujícího postupu.

Krok 1: Získejte měření

Namísto měření úhlu, pod kterým je třeba kus uříznout, změřte délku vodorovné dráhy a svislého stoupání.

Krok 2: Proveďte řez

Přeneste rozměry na sádrokartonovou desku a mezi oběma značkami nakreslete čáru řezu. Podél této čáry kus odřízněte a zacvakněte.