Nápady pro domácnost

Jak vypočítat počet vodičů v elektrické skříni

Pokud provádíte elektroinstalační práce při přestavbě domu, je důležité znát národní elektrotechnické předpisy pro elektroinstalaci. Najdete zde rady a informace o počítání vodičů v elektrických krabicích, počtu vodičů povolených v elektroinstalační krabici a další informace.

Umístění příliš mnoha vodičů do zásuvkové krabice je častou chybou při práci s elektřinou. Nejenže je to obtížné a nebezpečné, ale je to také v rozporu s národními elektrotechnickými předpisy. Aby se předešlo možným zkratům a přehřátí v důsledku těsně namačkaných vodičů, omezuje předpis počet vodičů, které můžete umístit do elektrické krabice, což se také nazývá zaplnění krabice. Při výpočtu zaplnění krabice se však nepočítají pouze vodiče. Je třeba vzít v úvahu také kabelové svorky, zásuvky, vypínače a další položky, které hodláte do krabice umístit. Zde se dozvíte, jak spočítat vodiče a další součásti, abyste zajistili bezpečné zaplnění elektrické krabice.

Počítání vodičů v elektrických krabicích

Abyste zjistili, kolik vodičů můžete do elektrické krabice umístit, musíte nejprve spočítat všechny komponenty. Každá položka v elektrické krabici se počítá jako jiný počet vodičů. Každý izolovaný vodič, všechny kabelové svorky dohromady, všechny neizolované vodiče dohromady a každá podpěra pro světlo nebo jiné svítidlo se počítají jako jeden vodič. Každý vypínač, zásuvka nebo jiné zařízení se počítá jako dva vodiče. Propojovací vodiče (které vycházejí zevnitř a neopouštějí krabici) se však počítají jako nula vodičů.